Walne Zebranie Członków Klubu 2019

Walne Zebranie Członków Klubu 02.03.2019

Walne Zebranie Członków Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska odbyło się w Dobroniu 2 marca 2019 roku i uczestniczyło w nim 86 Klubowiczów. Zarząd podsumował pierwszy rok swojej kadencji przedstawiając strategię działania, a następnie wydarzenia zrealizowane w roku 2018 oraz szczegółowo sprawozdanie finansowe. Po uzyskaniu absolutorium omówiono budżet na rok bieżący i związane z tym plany, a nowo przyjęci członkowie Klubu przedstawili się wszystkim mówiąc o swoich związkach z Mercedesem. Informacje o trendach rynkowych w wycenie zabytkowych Mercedesów przedstawił Kolega Roman Dębecki, a zaproszony gość Tomasz Skrzeliński przedstawił sytuację na rynku ubezpieczeń samochodów zabytkowych. Komandor StarDrive w Jeleniej Górze przedstawił stan przygotowań do Zlotu oraz Kolega Janusz Peszak przedstawił koncepcję kolejnego StarDrive 2020 w Katowicach, która zyskała uznanie Klubowiczów. Spotkanie było dłuższe niż zwykle z uwagi na wybory uzupełniające do władz Klubu oraz głosowania nad zmianami w Statucie. Przyjemnie zatem było posilić się w czasie przerwy obiadowej i wymienić się nieformalnie spostrzeżeniami.