Spotkanie Klubowe 2015

Jak co roku członkowie Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska spotkali się na Walnym Zebraniu, które odbyło się w Mikorzynie w dniach 27.02-01.03.2015. Poza formalną stroną, jaką jest przedstawienie sprawozdań finansowych oraz z działalności w roku ubiegłym spotkanie było okazją do wymiany poglądów, ciekawostek z zakresu zabytkowej motoryzacji, jak również dyskusji o przyszłości Klubu i zadaniach stojących przez Zarządem. Oczywiście nie zabrakło też spotkań towarzyskich, podczas których w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze czas płynął bardzo szybko. Nowi członkowie Klubu mieli szansę po raz pierwszy zaprezentować się całemu gronu obecnemu na Zebraniu i trzeba przyznać, że prezentacja ta wypadła bardzo pozytywnie.

Walne 2015 Grupowe-kopia