Walne Zebranie Członków Klubu – marzec 2024

2. marca 2024r. udało nam się licznie spotkać na Walnym Zebraniu Członków Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska. 

Oprócz podsumowań i prezentacji planów na bieżący rok, sporo czasu poświęciliśmy dyskusji nad propozycjami zmian w statucie Klubu. W imieniu Zarządu dziękujemy za aktywne uczestnictwo.